Khóa học

Kỷ thuật head voice

Ky thuat head voice and falsetto

kỹ thuHead Voice (ging óc) và k thuFalsetto (ging gi thanh) trong thanh nhc.

Đa s mi ngườđều có suy nghĩ k thut Head voice và Falsetto là ging nhau, là mt nhưng tht ra trong thanh nhđây là hai k thut hoàn toàn khác nhau.

ví dụ về head voice

 

K thut Falsetto là dng airy, mnh và nh nht trong s phát âm thanh. Giúp người hát lên cao hơn quãng ging thông thường ca mình.

 

K thut Falsetto được hình thành bi vin/mép ca dây thanh đới. Vin/mép ca dây thanh qun rung rt nhanh nên to ra âm thanh cao nhưng không đóng hoàn toàn bi không khí cn phi tràn qua để to ra âm thanh.

 

Falsetto là mô phng ca tiếng sáo. Falsetto sec gp nhiu hn chế như âm thanh yếu hơn, âm sc m nht và ít đem li s bùng n.

 

Thut ng Head Voice dùng để ch nhng âm thanh được phát ra  âm khu cao, nhưng nghe vang, sáng và mnh m hơn Falsetto.

 

Khi hát vi k thut Head Voice, người hát có cm giác phn na trên gương mt có chút rung nh, bi vì khi đó, sóng âm va đập vào các hc xương (xoang) giúp cho âm thanh được khuếch đại tr nên vang hơn to hơn, đồng thi, chúng ta s có cm giác rung  vùng mt, đặc bit là  hai bên gò má.

 

 Dây thanh qun khép kín khi Head Voice được to ra, to nên âm thanh đầđặn, giàu âm sc hơn Falsetto.

 Tuy Head Voice và Falsetto đều dùng để hát nhng n âm khu cao, nhưng Falsetto nghe m, mng và yếu hơn Head Voice. Nhưng không vì thế mà không s dng k thut Falsetto. Vì mi k thuđều có nét đặc trưng, đặc sc riêng khi bn biết s dng phù hp vào bài hát.

Học thanh nhạc mất bao lâu?

Một số kỷ thuật thanh nhạc cần biết

Tham gia khoá học bolero cơ bản đến nâng cao

Thanh nhạc dòng nhạc nhẹ

 

Facebook