KHÓA HỌC TRỐNG

KHÓA HỌC CAJON CẤP TỐC

Là một nhạc cụ nghêng về kiến thức nhịp điệu trong âm nhạc nên cũng không kén đối tượng và độ tuổi theo học.

KHÓA HỌC CAJON CHO MỌI LỨA TUỔI

Khóa học dành cho mọi đối tượng khác nhau. Không phân biệt giới tính, chỉ cần có niềm đam mê với trống Cajon.

Facebook